توی جاده از این دو تا خیلی بدم میاد.

یکی:

 

و دیگری:

 

 

بیشتر از 120 تا نرو وگرنه رادار میخورت! شیطان

 

 

هوس:

همین الان دلم یک عدد مهسا میخواد به همراه یک فقره علی!

خب؟

 

 

یک نکته:

اگه از این به بعد مطلب خصوصی دیدین توی سایت که پابلیش شده اما کسی بهش دسترسی نداره،‌ کنجکاو نشید. برنامه هام رو مینویسم اونجا برای خودم که یادم نره انجامش بدم. از این لوس بازیا که خصوصی کنم که کسی نبینه مطالبم رو و فقط بعضیا بخونن هم نه خوشم میاد نه انجام میدم- چیزی که نخوام کسی بخونه،‌ نمی نویسم. پس خیالتون راحت! کنجکاو هم نشید که هیچی نیست که کسی بخواد بخونه یا خوندش منو بندازه توی هچل. کلهم گفتم که بدونید.