امروز که طبق معمول همه ی روزها توی ترافیک بودم و در حال تغییر لاین، یه ماشینی رو دیدم که در کمال نامردی از ماشینی که پشت من بود و در حال تغییر لاین سبقت گرفت و خودش رو جا داد بین ماشین من و ماشینی که باید پشت من میبود و الان اون اومده بود جاش- به طرز کاملا" خرکی و نامردی و خطرناک که تصادف رو شاخش بود این کار رو کرد و کلی هم خوشحال از زرنگیش و ماشین پشتیش هم که چنین ناحقی ای در حقش انجام شده بود از پشت فحش ماشینی داد (یعنی دو سه تا چراغ جانانه بهش داد)از خود راضی

خلاصه شاید از این وضعیت کمتر از ٢ دقیقه گذشت و دوباره شاهد همین وضع شدم با دقیقا همون جزئیات ولی یک فرق. این بار ناحقی در حق اونی انجام شد که ٢ دقیقه ی قبلش خودش حق یکی دیگه رو ناحق کرد!!ابله

رسما کف کردم!‌تشویق