روز آتش نشانی و ایمنی مبارک باد  گاوچران

 

 

 

 

نیشخند

٨٨.٧.٧

تولد خودم هم مبارک بادا!!‌ نیشخند

٢٢ سال! چه زودنیشخند

دارم سعی میکنم که این چیزا(تولد و مراسم ها و غیره) واسه م مهم نباشه. دوست ندارم یه روزی واسه اینکه تاریخ تولد فردی/افرادی رو فراموش میکنم مؤاخذه بشم. برای همین باید روی تولد خودمم حساس نباشم. هر کی یادش میاد یا یادش نمیاد واقعا" مهم نیست. تولد من شاید برای خودم خیلی اتفاق قشنگی باشه اما دلیل نمیشه برای دیگران هم اینطور باشه.

و البته این به این معنا نیست که اگر کسی بهم تبریک گفت من خوشحال نشم! اما اگر هم کسی نگفت ناراحت نمیشم. نیشخند

امیدوارم توی امر "نداشتن توقع از دیگران" موفق باشم.

 

شادیتان پایدار.قلب