سلام، عزیزم،‌عمرم،

خواستم بلند بهت بگم دلم برات تنگ شده

می خواستم برات یه نامه بنویسم که توی هر کلمه ش بتونی حس کنی که چقدر دوستت دارم، اما نمیدونم از کجا شروع کنم.

فقط بهت میگم که مانی جان، فدایت، مرسی که دوست و رفیق و پناهمی.

دوستت دارم و سخت، سخت،‌ در آغوش می فشارمت..

عاشقتم.

 

مانی مامانمه- عاشقشم