از توی کیفم کِرِم رو در آوردم

یکی از دوستام با چشمای گرد شده و پوزخند یه وری روی لباش نگام کرد و گفت:

- میخوای واسه خودت استفاده کنی؟

+ آره- میخوای تو ام؟

- نه آخه روش نوشته Baby Johnson!

+ اوووفففف. مرسی واقعا بلد نبودم روشو بخونم.

- خب مسخره ست!

+ مسخره تر میشه وقتی که از کیف مامانم هم همین کرم در بیاد!

خنده

 

 

البته مامانم بیبی جانسون میذاشت توی کیفش به خاطر ما! عینک نیشخند آبروداری بود! نیشخند

 

------------------------

دیدی یهو یه موجی میفته بین ملت بعد فکر میکنن بعضی چیزا خیلی با کلاسشون میکنه؟

توی این فصل باب شده که هی بگن "افسردگی پاییزی" یا " احساس میکنم افسرده شدم" .... ای روزگار! کلاسم میخوان بذارن با افسردگی کلاس میذارن 154fs232528.gif 

 

-----------------------

آدمی که موقعیتش رو نشناسه و نفهمه کجا داره زندگی میکنه خیلی زود می بازه. توی ایران مد ه و کلاس ه که طرف بره بینی ش رو عمل کنه. خب من نمیدونم چه مرضیه که یه عالمه درد و ریسک رو تحمل کنی که حالا بینیت خوب از آب در بیاد یا نه! حالا به اینش کاری نداریم که بعضیا هم که عمل نکردن واسه اینکه مثلا بگن ما هم بعله، یه چسب میزنن روش!‌ البته این واسه ایرانه!

بعد چند وقت پیشا یکی از همین ایرانیای دانشگاه (دختر ١٨-١٩ ساله)‌رفته بود بینیش رو عمل کرده بود و اومده بود کلهم دانشگاه رو با خبر کرده بود که بینیش رو عمل کرده!

فکر کرده الان همه تشویقش میکنن و حسرتش رو میخورن! اما عکس العمل دیگران خیلی جالب بود. من خودم شنیدم: "دختره دیووانه ست!"‌یا "که چی حالا" - یا " ُSo what? " - و از این دست!

هر جایی زندگی میکنی، چرا فشن های مسخره ی جاهای دیگه رو دنبال میکنی؟!