دستت درد نکنه

عجب بارونی بود

پر از لطافت- پر از پاکی- پر از خنکی

خدا جون

تو که می تونی اینقدر قشنگ لحظه های یک نواخت آدمی رو زیبا کنی، چرا دیر به دیر انجامش میدی؟

چه لذتی داره رانندگی در بارندگی!

آخ یعنی میشه الان که میرم بیرون، بارون بباره و برف پاک کن دیوانه بشه از پاک کردن اینهمه لطافت؟

 

خدا خواستم مراتب بندگی خودم رو به اطلاعت برسونم و یه تشکر ازت کرده باشم

واقعا با مرامی ماچ

 

مانی م، وقتی اومدی ایشالله، بریم گلوبال ویلج توی بارون- با هم عشق دنیا رو بکنیمبغل