یا حسین

فی قلبی

 

تاسوعاست

و عاشورا

دسته های عزاداری

نذری

دلهای بی قرار

اعتقادات رو آمده

و قلبهای مالامال از عشق

آری

تاسوعاست

و عاشورا

کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا