قرآن رو باز کردم- سوره ی واقعه - سوره ی قیامت  - سوره ی المرسلات

خدایا تو چقدر بزرگی

(سوره قیامت)

آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم (۴)

انسان شک در معاد ندارد بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند (۵)

 از این‏رو می‏پرسد قیامت کى خواهد بود (۶)

بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش در آید (۷)

و ماه بى‏نور گردد (۸)

و خورشید و ماه یک جا جمع شوند (۹)

 آن روز انسان مى‏گوید راه فرار کجاست (۱۰)

 هرگز چنین نیست راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد (۱۱)

 آن روز قرارگاه نهایى تنها بسوى پروردگار تو است (۱۲)

 

المرسلات:

آنچه وعده یافته‏اید قطعا رخ خواهد داد (۷)

پس وقتى که ستارگان محو شوند (۸)

و آنگاه که آسمان بشکافد (۹)

و آنگاه که کوه‏ها از جا کنده شوند (۱۰)

و آنگاه که پیمبران به میقات آیند (۱۱)

براى چه روزى تعیین وقت‏شده است (۱۲)

براى روز داورى (۱۳)

و تو چه دانى که روز داورى چیست (۱۴)

آن روز واى بر تکذیب‏کنندگان (۱۵)


خدایا! مرسی که این حس رو بهم دادی که قرآن بخونم و مخصوصا این سه سوره رو- آدم اگر آخر و عاقبت کارش جلوی چشمش باشه، شاید توی کاراش تجدید نظر کنه.

مرسی خدا