به نظرم بی معنا ترین کلمه توی فارسی " تا همیشه" و بی معناترین کلمه در انگلیسی "Forever" هست!

 همچین چیزی وجود خارجی نداره!