2-3 روز پیش که داشتم میومدم سر کار، ضبط رو روشن کردم- دیگه کلافه شدم از موزیکای تکراری- رفتم تو فاز رادیو! هی چرخیدم توی کانالاش رسیدم به یه رادیوی فارسی- یه آقایی بود که صحبت میکرد و هم صداش قشنگ بود و هم بانمک بود. 2-3 روزه دارم گوش میدم بهش که امروز متوجه شدم اسم کانالش "ایران" و اسم برنامه ش "سلام ایران" هست.صبحها پخش میکنه ساعت 6.30 تا 8 (به وقت ایران) ادامه داره (من از 7 تا 8.30 به وقت امارات گوش میدمش)

خوشم میاد از مجریش آقای توکلی- از شوخیایی که میکنه- از انتقادایی که میکنه- و از محتاطی یی که داره و در عین حال حرفایی هم که میزنه.

دوست داشتین گوش بدینش. من روی FM موج 105.8 میگیرمش.

 

اینم لینکش.. سلام ایران