عجب بارونی بود دیشب!!

شکر خدا واقعا نعمت بود و غیر منتظره

از ساعت ٧ عصر تقریبا" نم نم بارون شروع شد و کم کم زیاد شد و شدت گرفت به حدی که برف پاک کن ماشین  روی دور تند جوابگو نبود!! و مجبور شدم برای زمان تقریبا ٢٠-٣٠ دقیقه توی یک پمپ بزنین که هنوز افتتاح نشده بود به همراه چندین ماشین دیگه پناه بگیرم!

بعضی جاها آب تا روی جدول رو گرفته بود! یه ماشین بین اونهمه آب گیر کرده بود!‌ نه راه جلو رفتن داشت و نه راه برگشت.. ماشین های زیادی بودن که خاموش شده بودن در اثر بالا اومدن آب.. در این بین آدمایی هم بودن که توی اونهمه آب گاز ماشینو میگرفتن و میرفتن و ماشینای دیگه رو مورد عنایت قرار میدادن!‌ نیشخند

ترافیکی که هم ایجاد شد به شدت سنگین بود ولی به لطافت هوا می ارزید.. امروز صبح هوا بسیار دلپذیر،‌ مطبوع،‌لطیف و بهاری بود.

از خدا ممنونم برای اینکه رحمتش رو ازمون دریغ نکرد و زمستون رو به قشنگی بدرقه کرد.. خدایا شکرت

 

این هم یک سری عکس جهت گزارش تصویری

 

پمپ بنزینی که توش پناه گرفتیم - هنوز افتتاح نشده بود و یه کارگر اونجا بود یعنی داخلش رو داشت تمیز میکرد و دکورش رو مرتب میکرد که در رو باز کرد تا ملت برن اونجا و سرما اذیتشون نکنه- خدا خیرش بده.. دوباره باید اونجا رو تمیز کنه

پناه گاه!

مغازه ای که کنار همه ی پمپ های بنزین هست- افتتاح قریبا"