خدایا بازم شکرت واسه بارون قشنگی که از دیشب داره میباره

تو خوبی.. تو ماهی.. فدات بشم الهی نیشخند

مانی- ددی جاتون خالی-- هوا خیلی عشقه.. خیـــــــــلی

اگه از امروز هم عکس گرفتم میذارمش ادامه ی همین

یادم باشه عکس اون ماشینه که توی پست قبلی گفتم که تو آب مونده بود رو بذارم براتون