در سال جدید از خدا میخوام:

سلامتی

موفقیت

عشق

سربلندی

آبرو

ثروت

دل خوش

و برکت روز افزون به:

کار

تحصیل

روزی

خدایا سال ٨٩ رو سالی سرشار از موفقیت و شادکامی قرار بده

خدایا عزیزانمون رو برامون سلامت حفظ کن

خدایا خبرهای خوب رو برامون آماده کن

خدایا دلهامون رو عاشق نگه دار

خدایا همراهمون باش

خدایا خدایی کن

الهی آمین

قلب

اگه هر خوبی دیدیم از کسی،‌ به پاس خوبی هاش براش دعای خیر کنیم و اگر بدی دیدیم به خوبی هاش ببخشیم.فرشته

سال ٨٨ یاد گرفتم از محبت دیگران یک دیوار آجری بسازیم و موقعی که بدی یا بد خلقی ازشون میبینیم تنها یک آجر از دیوار رو جدا کنم به جای اینکه کل دیوار رو خراب کنم. (نمیدونم از کینیشخند)

سال ٨٨ سال قشنگی بود.. سالی پر از تجربه ی کاری بود-  خوب و بد

سال ٨٨ سال قشنگ تحصیلی هم بود.. تموم شدن فوق لیسانس و استارت دکترا

سال ٨٨ سال نیکویی بود

از هر کسی که خواسته و ناخواسته دلش رو رنجوندم طلب حلالیت می کنم.

شاد زی مهر افزون و ایام به کامقلب

 

خداحافظ ٨٨ و سلام ٨٩     قلببغل