حدود یک ماه پیش بود که خیلی شدید عصبانی شدم

دست راستم رو مشت کردم و از سمت انگشت کوچک کوبیدم به دیوار!

حالا از همون روز تا الان انگشت اشاره م درد میکنه.. خیلی خیلی درد میکنه. چون انگشت وسط انگشتر توشه و اون بهش فشار آورده. کلا دردش از انگشت امتداد پیدا میکنه به کف دستم!

گاهی که میخوای حرف نزنی تا بدتر نشه همه چی،‌ میزنی خودت رو ناقص میکنی!

اونقدر وحشتناکه دردش که به سرم زده برم دکتر دیگه بالاخره!! نیشخند

----------

مدتیه خیلی بازی spider solitaire رو انجام میدم. مخصوصا" روی سختی مدیوم. اونقدری که شبا که میخوام بخوابم، توی ذهنم دنبال جابجا کردن کارت ها م!!

 

خنده