تو رو دوست دارم نمیگم چقدر چون دوست داشتن اندازه نداره.

برام مهمی و دوست دارم از هر نوع گزند و آسیبی دور باشی.

کوچیکتر یا بزرگتر بودن مهم نیست،‌ مهم اینه که دلامون واسه همدیگه میتپه، میلرزه،‌ به هم فکر میکنیم،‌ همدیگه رو حمایت میکنیم و پشت همدیگه ایم. میدونی که چقدر دوستت دارم و چقدر ازت ممنونم واسه همه ی محبت هات. واسه بودنت. واسه مهربونیت. واسه خوبیات.

یه سال بهت گفتم فرشته ی مهربون.. اما امروز میبینم فرشته هم برات کمه. تو خیلی خاصی. تو خیلی لطیفی و خیلی معصوم. تو خوبی، خوبتر از خوب.

عاشق شبهایی هستم که خوابمون میاد اما دلمون میخواد با هم حرف بزنیم..

عاشق خرید رفتن با تو ام

عاشق بودن تو ام

از خدا ممنونم که تو هستی.. تو خواهری، تو رفیقی، تو همدمی.. دوستت دارم.

٢ آبان هر سال رو به خاطر وجود توست که دوست دارمقلب

تولد ٢٢ سالگیت مبارک جان جانانقلب ماچ