سلام.

آدم یه مدت که نمی نویسه کلا از ناحیه ی نوشتن تعطیل میشه.

روزهای قشنگ،‌ روزهای نازیبا (ترکیب رو!)،‌ روزهای پر انرژی،‌روزهای کم انرژی همه اومدن و رفتن و من یه خط ناقابل ننوشتم! یعنی راستش توی مود "کی حال نوشتن داره" و "چی بنویسم" بودم کلا.

باز الان هم نمیدونم چی بنویسم اما فقط به یک بهانه اومدم و اون هم" روز معلم،‌ به همه ی معلم ها و اساتید مبارک باشه"

یک تجربه ی مازوخیسمی داشتم امروز..هنوز دارم به خودم بد و بیراه میگم! دیشب قبل از خواب کتاب میخوندم دیگه تنبلی کردم که بذارمش سر جاش، گذاشتم کنار بالش و موبایل هم گذاشتم روش. آلارم گوشیم هم روی ساعت 6 صبح بود. وای اولین زنگ رو که خورد با هیجان از خواب بیدار شدم!! انقدر بدجور بود صداش.. بدتر از صدای موبایل روی میز چوبی!! تضمینی یک روز سردرد به علاوه ی تعطیلی اخلاق و روان و عوارض جانبی!

من دیگه فعلا عرضی ندارم!

برمیگردم بعدا"