رمضان مبارک

امیدوارم به برکت این ماه، توانایی بندگی خالصانه رو به دست بیاریم..