4-5 ماهی میشه که ننوشتم. یعنی واقعا نمیدونم دیگه از چی باید بنویسم. از طرفی هم اینجا مث یک دوره ی تاریخی می مونه برام که از شهریور 81 شروع شد و الان، بهمن 90 همچنان وجود داره! چیزی به 10 ساله شدن این تاریخ نمونده..

خلاصه اومدم فقط بگم که 21 اکتبر 2011 جمله ی "سلام اتریش- آینده ی خوشرنگ" جای "خدانگهدار امارات- روزهای دلنشین 17 تا اول 24 سالگی" رو گرفت.

خوشحالم که اینجام، و تجربه های زیادی پیش رو دارم..

 

*

عکس بالا، عکس آتش بازی سال نو هست که ساعت 00:10 صبح 01.01.2012 گرفته ام.