سلام دوستان
چرا ديگه به ويرونه ی من سری نمی زنيد؟
يه نظر خواهی ديگه:
به وبلاگ من چه نمره ای می ديد؟
اين نمره رو از ۲۰ حساب کنيد.
---------------------
تشکر