واييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی.!!!!!!
من عيد رو تبريک نگفتم.....
راستش يادم رفته بود. حالا سال نو مبارک.
اینجا انگلیسی نمی نویسه مجبورم اینطوری بگم:
هپی نیو یر!