بعد از يه وقفه ی چند روزه دوباره سلام.
يه اتفاقی چند روز پيش اتفاق افتاد که الان بهتون می گم.
توی محله ی ما يه مونث خودشو به خاطر يه مذکر کشت.
يکی نبود به مونثه بگه آخه مذکر ها لياقت عشق و بعد خود کشی رو دارند؟
البته همه مذکران مثل هم نيستند ولی بالاخره همه شون از يه جنس اند.
ولی بعضياشون خوبند مثل برادرای خودم.