آقايون و خانم های محترم.
به
بلاگ اسكاي
بريد و وبلاگ بسازيد. البته اين وبلاگتون رو در صورتی که داريد حفظ کنيد.
منم اونجا يکی ساختم که اينم آدرسشه:
عينک دودی
خيلی قشنگه.
البته هرگز مطلب تکراری از اين وبلاگ در اون نمی گنجونم.
فعلا...