من می خام خانواده ی وبلاگ نويسم رو بهتون معرفی کنم:
از برادر بزرگتم شروع می کنم:
پسری در مزرعه
برادر دومم:
تنها با تو
و قاسم جنتلمن
و خواهرم:
مرجان و اشک
در ضمن مطلب پايين رو هم بخونيد.
فعلا..