نظرات يکی از دوستان خوبم به اشتباه پاک شده. ازش عذر می خام.نمی دونم کی بود!
راستی ببينيد اسم کسی رو برای لينک جا ننداختم؟ اونایی که اظهار تمایل برای گذاشتن لینکشون اسمشون رو پيدا نکردند اطلاع بدن تا سه سوت حلش کنم