سلام.
حال شما؟ احوالات؟پدر خوبن؟ مادر چطورن؟ برادرا؟ خواهرا؟ عمه؟ خاله؟ دایی؟ عمو؟ همه خوبن سلام برسونید...
منم خوبم...ملالی نيست جز دوری از کفگير (دمم قــــــــــــیژژژژ)
راستش اومدم اينجا . قسمت نظرات دوستان رو که باز کردم ديدم يکی دوستای خوبم که نمی دونم چيچی بود اسمشون برام پيغام گذاشتن که:
< فلانی عاشق!!!!شدی؟ قميشی گوش بده>
می خواستم بهشون بگم: ای بابــــــــا! عاشقی/ عشق سيری <‌ يا کيلويی فرق نداره> چنده؟
مگه از زندگی م سير شدم که برم عاشق بشم؟
راستی من خيلی آهنگای قميشی رو دوست دارم...مخصوصا <فرنگیس> که توی دوران جوونيش خونده بود....مثل بــــــــــــــــــــــــــز مـــــــــع مع می کنه.....
راستی امتحانا که داره نفسمون رو می گيره....ولی محاله از اينجا غافل بشم....من معتاد پرشين بلاگ شدم...می خام خودم رو معرفی کنم به مراکز ترک اعتياد...
امشب هی از این شاخه پریدم اون شاخه نمی دونم چی گفتم....لالا دارم فـــــــــــتیر!!!
امشب چقدر خنديدم....برم بخوابم که فردا امتحانم رو تــــــــــررر نزنم...<‌خراب نکنم>
بای بای تا بعدا
راستی اينقدر درس خوندم که قيافه ام شده اينطوری: مثل قلطر < دور از جونم >‌دارم می خونم!!!! دعا کنيد....برام.....
واقعا واقعا گود نايت....