تو اين دنياي ديوونه كسي عاشق نمي مونه
ببين ساختن چقدر سخته ولي ويروني آسونه
منو ببخش ، منو ببخش
مي خام كه با تو باشم،نمي تونم جدا شم
تو اين دنيا تنها شم، بيا به من كمك كن
مي خام كه با تو باشم
دلم مي خاد دست تو رو بازم تو دست بگيرم
منو ببخش اي مهربون بمون نذار بميرم
آشتي بده شبا مو با ستاره منو ببخش به فرصتي دوباره
نذار تنهام نرو اي عشق براي رفتنت زوده
بميرم من! نكن گريه همش تقصيره من بوده!!!
من ببخش منو ببخش
مي خام كه با تو باشم، نذار غريبه باشم
همرنگ سايه ها شم، بيا به من كمك كن، مي خام كه با تو باشم
نمي تونم جدا شم، تو اين دتيا تنها شم
بيا به من كمك كن مي خام كه با تو باشم
نذار غريبه باشم، همرنگ سايه ها شم
بيا به من كمك كن، مي خام كه با تو باشم…..

چرا؟! چرا؟!چرا؟!....و چراهاي ديگه….
آدم نمي دونه چكار كنه؟!....استغفرالله..خدا هم با من شوخيش گرفته…
يه روز ازش مي خاي كه اگه داري راهه بدي ميري بهت بگه…يه جوري به روشه خودش بزنه تو سرت…اما نمي زنه….مي گم اگه فلان چيزو ميخاي و تو بهش راضي هستي فلان جور بهم نشون بده…نشونم مي ده….اما وقتي داره همه چيز خوب پيش ميره…يه دفعه مي زنه همه چيزو خراب مي كنه….وقتي انتظاره چيزاي خوبي داري بهت بد نشون مي ده….(اوني كه مي خاستي تو غبارا گم شد…مرغي شد و پشت حصارا گم شد)…آخ كه چه خاطره اي دارم از اين آهنگ…آخه خداجون….ما كه با هم رفيقيم…چرا مي زني تو حالم؟… بايد برات سبيل گرو بذارم؟( با جمله ي قبل سجع ايجاد كرد.)…بيا اينم سبيل…بسه؟ ازت خواهش مي كنم خوبي رو نشونم بده….نشون بده…نشون بده…ببين چقدر سبيل خوشگل برات گرو گذاشتم…نشون بده…قربونت برم…خدا…
آقايون و خانمهاي خواننده: موضوع عشقــــي نيســـت هان….نمي دونستي بدون….
راستي:
من هر جور مي نويسم يه عده ايراد مي گيرن…كوتاه بياين…فعلا حالش نيست…همه جوره داره مي خوره تو حالم شما ها ديگه بي خيال شين….
فعلا باي باي