مي خام بزنم تو فازه شعراي عشقي فقط بخاطره تو....من كه اهلش نيستم ولي براي بعضي از شما هامي نويسم تا بعضي جاها ازشون استفاده كنيد....

يادت نره دوستت دارم، خيلي دلم تنگه برات
دار و ندارمو بگير، مال خودت مال چشات
خورشيد و بردار و بيا، آفتابي شو به خاطرم
قرارمون يادت نره، دير نكني منتظرم
قرارمون يادت نره، دوستت دارم يادت نره
قرارمون ساعته عشق، كناره دل شوره زدن
كناره دلواپسي و ترس يه وقت نيومدن
عاشقم و عاشقه تو، از همه ديوونه ترم ( براي تعريفه از خود بد نيست!!)
قرارمون يادت نره، دير نكني منتظرم
قرارمون كناره گل، كه سر بزيره عطره توست
تو چين چينه دامني كه، هزار تا بغضو ميشه شست
خورشيد و بردار و بيا، آفتابي شو به خاطرم
قرارمون يادت نره، دير نكني منتظرم
يادت نره دوستت دارم....

آهنگای منصور يکی از يکی قشنگتره...شما هم موافقين؟