چرا پيشم نموندي غم تو دلم نشوندي
با رفتنت هستيمو به نابودي کشوندي
تو باور دل تو جدايي جايي نداشت
چي شد دل عاشقت رو قلب من پا گذاشت
رفتي تو اي نامهربون نذاشتي حتي يک نشون
از عاشقي از عشقمون
بي تو زدم سر به جنون راستي که عشق تو اين زمون
نيست تو دل پير وجوون
رفتي تو بي بهونه به رسم اين زمونه
قصه هنوز همونه گريه هاي شبونه
مي گفتي بي تو شبهام ستاره اي نداره
خنده هاي تو واسه من شادي مياره
ولي وفا نداشتي مهر و صفا نداشتي
با يک بغل خاطره منو تنها گذاشتي
رفتي تو اي نامهربون نذاشتي حتي يک نشون
از عاشقي از عشقمون
بي تو زدم سر به جنون راستي که عشق تو اين زمون
نيست تو دل پير وجوون
رفتي تو اي نامهربون نذاشتي حتي يک نشون
از عاشقي از عشقمون
بي تو زدم سر به جنون راستي که عشق تو اين زمون
نيست تو دل پير وجوون
با اينکه دل شکستم منتظرت نشستم
بيا که من به جز تو دل به کسي نبستم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بچه های خوب!!!! البته برای ماماناتون فقط!!
اگه پيامی ميذاريد و جرات میکنید و يه جورايی توهين مي کنيد یه اینقدر هم جرات کنید و اسمتون هم کامل بنويسيد !! نترسيد کاريتون ندارم!!جوابتون هم نمی دم!!ببينم از رو ميريد يا نه؟
ديشب باز هم بی خوابی زد به سرم و تا ساعت ۳ صبح نشستم و اينور و اونور چرخيدم!!!!.....وقتی خوابيدم دیدم (‌البته شنیدم!) ساعت ۸ صبح یکی داره زنگ در خونه رو میزنه....با چشمای پف کرده بلند شدم در رو باز کردم و دوباره نشستم پای دستگاه!!!! توی این مدتی که از اون زندان مخوف (‌مدرسه) خلاص شدم حتی یک روز نشد کامل بخوابم!! بهتر
منتظر پيامهای پر مهرتون!!!!!هستم!


متن کامل پیغامهای یکی از دوستان پر مهر!!!!!!!:
<به به مریم خانم میبینم که گیریپاچ کردی آبجی خانم.......بابا شوخی کردم چرا بهت برخورد...............ناراحت نباش واسه دل تو هم که شده بنده تسلیمم........خوب شد؟.........آخه بچه تو چرا اینقدر شیطونی؟...............آخه چرا داری اعلان جنگ میکنی؟ ببین من صدبرابر تو سمجم ها خودت که منو میشناسی........آخ یادم رفت بگم راستی من یکی از دوستان قدیمی تو هستم اسمم رو نگا نکن بابا واسه رد گم کردنه اگه راست میگی اسم منو بگو !!؟؟!!>

نه بابا بهم بر نخورد....گفتم که ديگه از اينجور پياما نذاريد...
در نتيجه ی گفته ی قبلی اعلان جنگ نبود.....اصلا جنگ چيه؟ صلح خوبه....
من شما رو نمی شناسم....لطفا هر چه سريعتر خودتون رو به پليس!!!!معرفی کنيد.... جدی! بگيد کی هستيد....منتظرم...