سلام به همه ی دوستان.....

امروز رفتم توی سايت فان ايران....ديدم نوشته ساعت مرگ !!!! خيلی کنجکاو شدم ببينم چيه؟!!

خلاصه رفتيم زيارتش....!!..تاريخ تولدمو وارد کردم البته به ميلادی... ديدم يه تاريخ اومد:

۲۰۶۷

وی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ......تاريخ فوتم بود..يعنی زمانی که ميشم مرحومه مغفوره..!!!

گفتم بيشين مينيم بابا حال نريم...!! اين چيزا چيه؟....

 

شما هم بريد ببينيد ميگن کی ميميريد........برای ديدن سايتش از اينجا بريد.....!!!!

حال ميده..يه خورده آدم می خنده.... و البته کمی می ترسه.....!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه پيامم واسه داداشم.......

عزيز دلم..خوشگلم....ای نفس بيدی..!!! ( اين بوسه فقط ماله داداشمه ها..!!! هر گونه سواستفاده از اين شکل پيگرد قانونی دارد!!)

من هنوز از از داريوش ( لوله پوليکا ) بدم مياد..و نمی دونستم اون شعره ماله لوله پوليکا بيد.....!!!

ولی اقرار می کنم شعرش خيلی قشنگه...حيف که با صدای بعضی ها خراب شده !!!..در ضمن حمله ی اتمی هنوزم سر جاش هست..!!!