يه خواب ديدم كه در نوع خودش بي نظيره..!!!

فقط توي خوابم از استرس و هيجان داشتم خفه مي شدم و وقتي از خواب بلند شدم از خنده و قهقهه خفه شدم!!

حالا خوابم چي بود؟ اينه:

خواب ديدم كه يه كشتي ساخته شده به اسم كشتي تايتانيك...!! و طرح و مدل و بزرگيشم دقيقا مثله خونه ي مادر بزرگم مي مونه !! و تماميه اتفاقاتي كه توي كشتي تايتانيك (اصلي) مي افته توي خوابه منم تكرار ميشه..! كسايي هم كه توي خوابم بودن (بازيگران اصلي) خودم و يكي از برادرام و مادربزرگم و بازيگران فرعي مامانم و دختر داييم و چند نفر ديگه بودن!  اين خواب من فقط جك و رز و اعمال شاقه نداشت  ولي نوحه خوني!!! داشت...توي خوابم ديدم كه كشتي مي خواد غرق بشه يعني هنوز هيچ اتفاقي كه نشون بده كشتي مي خواد غرق بشه نمود نكرده بود ولي من هوار ميزدم به داداشم توي خواب ميگفتم الاناست كه كشتي غرق بشه....توي فيلم اينطوري بود !! كه كم كم بعد از هوار زدناي من معلوم شد كه لوله ي آب گرم كشتي !! تركيده و باعث غرق شدن كشتي ميشه..!! وااااي خدا!خيلي جالبه لوله ي  آب گرم توي كشتي!! حالا ما بايد وسايلمون رو از توي كشتي جمع مي كرديم و نمي دونم كجا مي رفتيم...هر كسي هم حق داشت مقدار كمي از وسايلشو با خودش بياره.....منم شروع كردم به جمع كردن وسايلم كه ديدم وي ي ي ي ي ي چقدر وسايل خوشگل دارم كه خيلي بهشون تعلق خاطر دارم..بين همشون يه كاغذ كادوي خيلي نانازهم به چشم مي خورد كه من همه چيزو ول كردم و فقط اون كاغذ كادو رو همراهم برداشتم!!! جالب اينكه هيچ كسي تكاپويي براي خارج شدن از اون كشتي نداشت و فقط من تلاش مي كردم....انگار بقيه افراد نفهميده بودن چي پيش اومده !! حتي نرفتن وسايلشونو جمع كنن! بعد از اينكه وسايلم رو جمع كردم( كه همون كاغذ كادو بود..) دويدم! كمك مادربزرگم تا كمكش كنم آخه توي خوابم ايشون پادرد خيلي وحشتناكي داشتن....! خيلي كمك كردن به مادربزرگ طول كشيد وقتي كه اومديم روي عرشه ديدم مامانم همه رو جمع كرده و نوحه سرايي ميكنن..مثله مدرسه كه صف درست مي كنن اونجا هم صف كلاغ سياه بود !!با چه صداي وحشتناكي هم مويه مي كردن !!..نمی دونم توی کشتی تايتانيک از کجا کتابهای دعا پيدا کردن !!

از اينجا به بعدشو يادم نمياد ولي آخرشو يادمه:

بعد از اينكه كلي توي سرم زدم و اين طرف و اون طرف دويدم و وسايلمو جمع كردم كشتي غرق نشد....جلوي غرق شدنشو گرفته بودن و فقط به من اطلاع نداده بودن...

وقتي از خواب بيدار شدم فقط به خودم مي خنديدم...!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام..خل شدم..همين....!! از خودم خنده م ميگيره...

ديروز چند تا از آهنگای هايده ( ۸۲!!) گوش کردم مستم کرد !!  يعنی خيلی ازش خوشم اومد..امروزم برای اولين بار داريوش گوش کردم بازم خوشم اومد..الان داداشم ميگه آخ جون..!!! ..مويوم خل شده بيدما!!!