قاصدهر لحظه در ذره ذره باد
در پي قاصدي مي گردم
كه پيامي از تو برايم بياورد
ولي هر بار هجوم هزار طوفان وهم آلود
گونه ام را تر مي كند.
***
در آن شب غريب
در آن شب خزان
كه دستهاي نا سپاس ما ز هم جدا شد
دو چشم ما به آن ستاره بود
به آن ستاره اي كه از مدار خود گريخت
در آن شب غريب.
***
تنهايي ها را مي شود با نوازش افسرد
و دلتنگيها را مي توان با مشت فشرد.
***
دنيا مثال كوزه اي زرين است
آب اين كوزه گهي تلخ و گهي شيرين است.
***
زندگي يعني آب، اگر مي خواهي مانند مرداب نشوي، حركت كن.
***
شرط زيارت آسمان ،وداع با زمين است.
***
نيكي چيزي است كه بيش از هر چيز،دشمنان را خلع سلاح مي كند.
انسان نمي تواند به همه نيكي كند،اما مي تواند نيكي را به همه نشان دهد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
بوف کور

سلام: احساست رو دوست دارم.رسیدی یه سری به ویرونه ی من بزن خوشحال می شم.

marjan

nazaraye jalebiye fagat ye kam khashene