سلام

سلام.
حال شما؟ احوالات؟پدر خوبن؟ مادر چطورن؟ برادرا؟ خواهرا؟ عمه؟ خاله؟ دایی؟ عمو؟ همه خوبن سلام برسونید...
منم خوبم...ملالی نيست جز دوری از کفگير 18.gif (دمم قــــــــــــیژژژژ)
راستش اومدم اينجا . قسمت نظرات دوستان رو که باز کردم ديدم يکی دوستای خوبم که نمی دونم چيچی بود اسمشون برام پيغام گذاشتن که:
< فلانی عاشق!!!!شدی؟ قميشی گوش بده18.gif>
می خواستم بهشون بگم: ای بابــــــــا! عاشقی/ عشق سيری <‌ يا کيلويی فرق نداره> چنده؟
مگه از زندگی م سير شدم که برم عاشق بشم؟17.gif
راستی من خيلی آهنگای قميشی رو دوست دارم...مخصوصا <فرنگیس> که توی دوران جوونيش خونده بود....مثل بــــــــــــــــــــــــــز مـــــــــع مع می کنه.....09.gif
راستی امتحانا که داره نفسمون رو می گيره....ولی محاله از اينجا غافل بشم....من معتاد پرشين بلاگ شدم...می خام خودم رو معرفی کنم به مراکز ترک اعتياد...18.gif
امشب هی از این شاخه پریدم اون شاخه نمی دونم چی گفتم....لالا دارم فـــــــــــتیر!!!
امشب چقدر خنديدم....برم بخوابم که فردا امتحانم رو تــــــــــررر نزنم...<‌خراب نکنم>
بای بای تا بعدا21.gif
راستی اينقدر درس خوندم که قيافه ام شده اينطوری:22.gif مثل قلطر < دور از جونم >‌دارم می خونم!!!! دعا کنيد....برام.....
واقعا واقعا گود نايت....24.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید