یک روز پر استرس

انقدر امروز فشار روم بود که خسته شدم! بعدشم نیم ساعت پیاده روی توی این هوای جهنمی حسابی حالمو جا آورد!‌!!

خدایا میرم که یه شروع جدید و متفاوت داشته باشم.. تو خودت کمکم کن

/ 1 نظر / 21 بازدید
آشیونه ی عشق ما

توکلت به خدا عزیزم... مطمئنم هر کاری کنی حتما موفق میشی[ماچ][بغل]