من ده ساعت هم این صفحه رو باز کنم و به خودم فشار بیارم که یه جمله حداقل بنویسم، نمیتونم!‌ کلا انگار سوژه وجود خارجی نداره! چشم

بعدا میام مینویسم

/ 3 نظر / 19 بازدید