همچین میزنمت که صاف بشی!!

adeadcat.jpg


همچین میزنمت که صاف بشی!
امروز به معنای دقیق این جمله پی بردم!
جنازه ی یه گربه رو روی آسفالت دیدم که تقریبا" همه ی اعضا و جوارحش با آسفالت یکی شده بود!
ظاهرا" مورد، تصادفی بوده!


/ 3 نظر / 3 بازدید
mani(akram

باز رفتی سراغ شکار لحظه ها؟

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

mani(akram